Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Cm/min omregner


1 cm/min er:

Verdi Enhet
1.6666666666667E-7 km/s
0.00016666666666667 m/s
0.0006 km/h
0.01 m/min
1.0356183333333E-7 mile/s
0.00037282333333333 mile/t
0.00054680666666667 fot/s
0.000323975 sjømil/t
5.02825E-7 mach
60 cm/h
1 cm/min
23.622 tomme/t
0.0144 km/dag
1.0E-5 km/min
14.4 m/dag
0.6 m/t
0.00894775 mile/dag
6.2137166666667E-6 mile/min
0.16666666666667 mm/s
5.5610666666667E-13 Lysets hastighet (vakuum)
5.5594E-13 Lysets hastighet (vakuum)
15.748033333333 yard/dag
0.65616833333333 yard/t
0.010936133333333 yard/min
0.00018226833333333 yard/s