Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Yard/s omregner


1 yard/s er:

Verdi Enhet
0.00091440275783872 km/s
0.91440275783872 m/s
3.2918499282194 km/h
54.864165470323 m/min
0.000568183356041 mile/s
2.0454641051197 mile/t
3.0000091440276 fot/s
1.7774618008248 sjømil/t
0.0027587074002615 mach
329184.99282194 cm/h
5486.4165470323 cm/min
129600.131674 tomme/t
79.004398277265 km/dag
0.054864165470323 km/min
79004.398277265 m/dag
3291.8499282194 m/t
49.091083658708 mile/dag
0.03409103793857 mile/min
914.40275783872 mm/s
3.051032817915E-9 Lysets hastighet (vakuum)
3.0501184151571E-9 Lysets hastighet (vakuum)
86400.270663216 yard/dag
3600.0128016386 yard/t
60.000182880552 yard/min
1 yard/s