Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Km/s omregner


1 km/s er:

Verdi Enhet
1 km/s
1000 m/s
3600 km/h
60000 m/min
0.621371 mile/s
2236.94 mile/t
3280.84 fot/s
1943.85 sjømil/t
3.01695 mach
360000000 cm/h
6000000 cm/min
141732000 tomme/t
86400 km/dag
60 km/min
86400000 m/dag
3600000 m/t
53686.5 mile/dag
37.2823 mile/min
1000000 mm/s
3.33664E-6 Lysets hastighet (vakuum)
3.33564E-6 Lysets hastighet (vakuum)
94488200 yard/dag
3937010 yard/t
65616.8 yard/min
1093.61 yard/s