Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

M/s omregner


1 m/s er:

Verdi Enhet
0.001 km/s
1 m/s
3.6 km/h
60 m/min
0.000621371 mile/s
2.23694 mile/t
3.28084 fot/s
1.94385 sjømil/t
0.00301695 mach
360000 cm/h
6000 cm/min
141732 tomme/t
86.4 km/dag
0.06 km/min
86400 m/dag
3600 m/t
53.6865 mile/dag
0.0372823 mile/min
1000 mm/s
3.33664E-9 Lysets hastighet (vakuum)
3.33564E-9 Lysets hastighet (vakuum)
94488.2 yard/dag
3937.01 yard/t
65.6168 yard/min
1.09361 yard/s