Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

M/t omregner


1 m/t er:

Verdi Enhet
2.7777777777778E-7 km/s
0.00027777777777778 m/s
0.001 km/h
0.016666666666667 m/min
1.7260305555556E-7 mile/s
0.00062137222222222 mile/t
0.00091134444444444 fot/s
0.00053995833333333 sjømil/t
8.3804166666667E-7 mach
100 cm/h
1.6666666666667 cm/min
39.37 tomme/t
0.024 km/dag
1.6666666666667E-5 km/min
24 m/dag
1 m/t
0.014912916666667 mile/dag
1.0356194444444E-5 mile/min
0.27777777777778 mm/s
9.2684444444444E-13 Lysets hastighet (vakuum)
9.2656666666667E-13 Lysets hastighet (vakuum)
26.246722222222 yard/dag
1.0936138888889 yard/t
0.018226888888889 yard/min
0.00030378055555556 yard/s