Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Tomme/t omregner


1 tomme/t er:

Verdi Enhet
7.0555696666949E-9 km/s
7.0555696666949E-6 m/s
2.5400050800102E-5 km/h
0.00042333418000169 m/min
4.3841263793639E-9 mile/s
1.5782886010216E-5 mile/t
2.3148195185279E-5 fot/s
1.3714969096605E-5 sjømil/t
2.1286300905935E-8 mach
2.5400050800102 cm/h
0.042333418000169 cm/min
1 tomme/t
0.00060960121920244 km/dag
4.2333418000169E-7 km/min
0.60960121920244 m/dag
0.025400050800102 m/t
0.00037878884091102 mile/dag
2.6304786498462E-7 mile/min
0.0070555696666949 mm/s
2.3541895972681E-14 Lysets hastighet (vakuum)
2.3534840403014E-14 Lysets hastighet (vakuum)
0.6666680777806 yard/dag
0.027777848333474 yard/t
0.00046296390370559 yard/min
7.7160415431942E-6 yard/s