Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Mm/s omregner


1 mm/s er:

Verdi Enhet
1.0E-6 km/s
0.001 m/s
0.0036 km/h
0.06 m/min
6.21371E-7 mile/s
0.00223694 mile/t
0.00328084 fot/s
0.00194385 sjømil/t
3.01695E-6 mach
360 cm/h
6 cm/min
141.732 tomme/t
0.0864 km/dag
6.0E-5 km/min
86.4 m/dag
3.6 m/t
0.0536865 mile/dag
3.72823E-5 mile/min
1 mm/s
3.33664E-12 Lysets hastighet (vakuum)
3.33564E-12 Lysets hastighet (vakuum)
94.4882 yard/dag
3.93701 yard/t
0.0656168 yard/min
0.00109361 yard/s