Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Cm/h omregner


1 cm/h er:

Verdi Enhet
2.7777777777778E-9 km/s
2.7777777777778E-6 m/s
1.0E-5 km/h
0.00016666666666667 m/min
1.7260305555556E-9 mile/s
6.2137222222222E-6 mile/t
9.1134444444444E-6 fot/s
5.3995833333333E-6 sjømil/t
8.3804166666667E-9 mach
1 cm/h
0.016666666666667 cm/min
0.3937 tomme/t
0.00024 km/dag
1.6666666666667E-7 km/min
0.24 m/dag
0.01 m/t
0.00014912916666667 mile/dag
1.0356194444444E-7 mile/min
0.0027777777777778 mm/s
9.2684444444444E-15 Lysets hastighet (vakuum)
9.2656666666667E-15 Lysets hastighet (vakuum)
0.26246722222222 yard/dag
0.010936138888889 yard/t
0.00018226888888889 yard/min
3.0378055555556E-6 yard/s