Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Fot/s omregner


1 fot/s er:

Verdi Enhet
0.0003047999902464 km/s
0.3047999902464 m/s
1.097279964887 km/h
18.287999414784 m/min
0.0001893938747394 mile/s
0.68181929018178 mile/t
1 fot/s
0.59248546104047 sjømil/t
0.00091956633057388 mach
109727.9964887 cm/h
1828.7999414784 cm/min
43199.912217603 tomme/t
26.334719157289 km/dag
0.018287999414784 km/min
26334.719157289 m/dag
1097.279964887 m/t
16.363644676363 mile/dag
0.011363644676363 mile/min
304.7999902464 mm/s
1.0170078394557E-9 Lysets hastighet (vakuum)
1.0167030394655E-9 Lysets hastighet (vakuum)
28800.0024384 yard/dag
1200.0006096 yard/t
20 yard/min
0.33333231733337 yard/s