Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Petapascal omregner


1 petapascal er:

Verdi Enhet
1.0E+15 pascal
10000000000000 millibar
10000000000000 hektopascal
1000000000000 kilopascal
10000000000 bar
9869000000 atmosfære (atm)
1000000000000 centibar
1.0E+17 centipascal
7.50062E+14 centitorr
100000000000 desibar
1.0E+16 desipascal
75006200000000 desitorr
1.0E+16 desipascal
75006200000000 desitorr
1000000000 dekabar
1.0E+14 dekapascal
1.0E-8 exabar
0.001 exapascal
1.0E+25 femtobar
1.0E+30 femtopascal
10 gigabar
1000000 gigapascal
100000000 hektobar
10000000000000 hektopascal
10000000 kilobar
10000 megabar
1000000000 megapascal
1.0E+16 mikrobar
1.0E+21 mikropascal
10000000000000 millibar
1.0E+18 millipascal
7.50062E+15 millitorr
1.0E+19 nanobar
1.0E-5 petabar
1 petapascal
1.0E+22 picobar
1.0E+27 picopascal
0.01 terabar
1000 terapascal