Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Pascal omregner


1 pascal er:

Verdi Enhet
1 pascal
0.01 millibar
0.01 hektopascal
0.001 kilopascal
1.0E-5 bar
9.869E-6 atmosfære (atm)
0.001 centibar
100 centipascal
0.750062 centitorr
0.0001 desibar
10 desipascal
0.0750062 desitorr
10 desipascal
0.0750062 desitorr
1.0E-6 dekabar
0.1 dekapascal
1.0E-23 exabar
1.0E-18 exapascal
10000000000 femtobar
1.0E+15 femtopascal
1.0E-14 gigabar
1.0E-9 gigapascal
1.0E-7 hektobar
0.01 hektopascal
1.0E-8 kilobar
1.0E-11 megabar
1.0E-6 megapascal
10 mikrobar
1000000 mikropascal
0.01 millibar
1000 millipascal
7.50062 millitorr
10000 nanobar
1.0E-20 petabar
1.0E-15 petapascal
10000000 picobar
1000000000000 picopascal
1.0E-17 terabar
1.0E-12 terapascal