Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Picopascal omregner


1 picopascal er:

Verdi Enhet
1.0E-12 pascal
1.0E-14 millibar
1.0E-14 hektopascal
1.0E-15 kilopascal
1.0E-17 bar
9.869E-18 atmosfære (atm)
1.0E-15 centibar
1.0E-10 centipascal
7.50062E-13 centitorr
1.0E-16 desibar
1.0E-11 desipascal
7.50062E-14 desitorr
1.0E-11 desipascal
7.50062E-14 desitorr
1.0E-18 dekabar
1.0E-13 dekapascal
0 exabar
1.0E-30 exapascal
0.01 femtobar
1000 femtopascal
1.0E-26 gigabar
1.0E-21 gigapascal
1.0E-19 hektobar
1.0E-14 hektopascal
1.0E-20 kilobar
1.0E-23 megabar
1.0E-18 megapascal
1.0E-11 mikrobar
1.0E-6 mikropascal
1.0E-14 millibar
1.0E-9 millipascal
7.50062E-12 millitorr
1.0E-8 nanobar
0 petabar
1.0E-27 petapascal
1.0E-5 picobar
1 picopascal
1.0E-29 terabar
1.0E-24 terapascal