Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Centipascal omregner


1 centipascal er:

Verdi Enhet
0.01 pascal
0.0001 millibar
0.0001 hektopascal
1.0E-5 kilopascal
1.0E-7 bar
9.869E-8 atmosfære (atm)
1.0E-5 centibar
1 centipascal
0.00750062 centitorr
1.0E-6 desibar
0.1 desipascal
0.000750062 desitorr
0.1 desipascal
0.000750062 desitorr
1.0E-8 dekabar
0.001 dekapascal
1.0E-25 exabar
1.0E-20 exapascal
100000000 femtobar
10000000000000 femtopascal
1.0E-16 gigabar
1.0E-11 gigapascal
1.0E-9 hektobar
0.0001 hektopascal
1.0E-10 kilobar
1.0E-13 megabar
1.0E-8 megapascal
0.1 mikrobar
10000 mikropascal
0.0001 millibar
10 millipascal
0.0750062 millitorr
100 nanobar
1.0E-22 petabar
1.0E-17 petapascal
100000 picobar
10000000000 picopascal
1.0E-19 terabar
1.0E-14 terapascal