Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Mikropascal omregner


1 mikropascal er:

Verdi Enhet
1.0E-6 pascal
1.0E-8 millibar
1.0E-8 hektopascal
1.0E-9 kilopascal
1.0E-11 bar
9.869E-12 atmosfære (atm)
1.0E-9 centibar
0.0001 centipascal
7.50062E-7 centitorr
1.0E-10 desibar
1.0E-5 desipascal
7.50062E-8 desitorr
1.0E-5 desipascal
7.50062E-8 desitorr
1.0E-12 dekabar
1.0E-7 dekapascal
1.0E-29 exabar
1.0E-24 exapascal
10000 femtobar
1000000000 femtopascal
1.0E-20 gigabar
1.0E-15 gigapascal
1.0E-13 hektobar
1.0E-8 hektopascal
1.0E-14 kilobar
1.0E-17 megabar
1.0E-12 megapascal
1.0E-5 mikrobar
1 mikropascal
1.0E-8 millibar
0.001 millipascal
7.50062E-6 millitorr
0.01 nanobar
1.0E-26 petabar
1.0E-21 petapascal
10 picobar
1000000 picopascal
1.0E-23 terabar
1.0E-18 terapascal