Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Atmosfære (atm) omregner


1 atmosfære (atm) er:

Verdi Enhet
101327.38879319 pascal
1013.2738879319 millibar
1013.2738879319 hektopascal
101.32738879319 kilopascal
1.0132738879319 bar
1 atmosfære (atm)
101.32738879319 centibar
10132738.879319 centipascal
76001.823892998 centitorr
10.132738879319 desibar
1013273.8879319 desipascal
7600.1823892998 desitorr
1013273.8879319 desipascal
7600.1823892998 desitorr
0.10132738879319 dekabar
10132.738879319 dekapascal
1.013273887932E-18 exabar
1.0132738879319E-13 exapascal
1.0132738879319E+15 femtobar
1.0132738879319E+20 femtopascal
1.0132738879319E-9 gigabar
0.00010132738879319 gigapascal
0.010132738879319 hektobar
1013.2738879319 hektopascal
0.0010132738879319 kilobar
1.0132738879319E-6 megabar
0.10132738879319 megapascal
1013273.8879319 mikrobar
101327388793.19 mikropascal
1013.2738879319 millibar
101327388.79319 millipascal
760018.23892998 millitorr
1013273887.9319 nanobar
1.0132738879319E-15 petabar
1.0132738879319E-10 petapascal
1013273887931.9 picobar
1.0132738879319E+17 picopascal
1.0132738879319E-12 terabar
1.0132738879319E-7 terapascal