Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Millipascal omregner


1 millipascal er:

Verdi Enhet
0.001 pascal
1.0E-5 millibar
1.0E-5 hektopascal
1.0E-6 kilopascal
1.0E-8 bar
9.869E-9 atmosfære (atm)
1.0E-6 centibar
0.1 centipascal
0.000750062 centitorr
1.0E-7 desibar
0.01 desipascal
7.50062E-5 desitorr
0.01 desipascal
7.50062E-5 desitorr
1.0E-9 dekabar
0.0001 dekapascal
1.0E-26 exabar
1.0E-21 exapascal
10000000 femtobar
1000000000000 femtopascal
1.0E-17 gigabar
1.0E-12 gigapascal
1.0E-10 hektobar
1.0E-5 hektopascal
1.0E-11 kilobar
1.0E-14 megabar
1.0E-9 megapascal
0.01 mikrobar
1000 mikropascal
1.0E-5 millibar
1 millipascal
0.00750062 millitorr
10 nanobar
1.0E-23 petabar
1.0E-18 petapascal
10000 picobar
1000000000 picopascal
1.0E-20 terabar
1.0E-15 terapascal